Niedziela, 27 maja 2018 | data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 | serwis wyświetlono 2963320 razy |

BIP

Wersje Archiwalne Artykułu: Prezes

Prezes - sędzia Edyta Rudnik

 

Wiceprezes - sędzia Magdalena Szataniak 


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter

Sekretariat Prezesa:
tel. (43) 676-85-00

fax (43) 656-89-81

e-mail: administracja@lask.sr.gov.pl

 

 

Prezes - sędzia Edyta Rudnik


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter

Sekretariat Prezesa:
tel. (43) 676-85-00

fax (43) 656-89-81

e-mail: administracja@lask.sr.gov.pl

 

 

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter

Sekretariat Prezesa:
tel. (43) 676-85-00

fax (43) 656-89-81

e-mail: administracja@lask.sr.gov.pl

 

 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel. (43) 676-85-00

fax (43) 656-89-81

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter

Sekretariat Prezesa:
tel. (43) 676-85-00

fax (43) 676-85-01

e-mail: administracja@lask.sr.gov.pl

 

 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel. (43) 676-85-00

fax (43) 676-85-01

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter

Sekretariat Prezesa:
tel. (43) 676-85-00

fax (43) 676-85-01

email administracja@lask.sr.gov.pl

 

 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel. (43) 676-85-00

fax (43) 676-85-01

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter

Sekretariat Prezesa:
tel./fax (043) 676-85-00

email administracja@lask.sr.gov.pl

 

 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00

 

 

 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00

 

 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik


Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00

 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00 

Prezes - sędzia Jacek Wojdyn
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00 

 

 

Wiceprezes - sędzia Edyta Rudnik
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Ewa Grzybowska
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00 

 

 

Wiceprezes - sędzia Krzysztof Ćwiek
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 221, II piętro
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Ewa Grzybowska
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 676-85-00 

 

 

Wiceprezes - sędzia Sławomir Matusiak
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 405, IV piętro
tel./fax (043) 676-85-00

Prezes - sędzia Ewa Grzybowska
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 675-26-41 

 

 

Wiceprezes - sędzia Sławomir Matusiak
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 405, IV piętro
tel./fax (043) 675-26-41

Prezes - sędzia Ewa Grzybowska
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 675-26-41 

Wiceprezes - sędzia Sławomir Matusiak
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 405, IV piętro
tel./fax (043) 675-26-41

Prezes - sędzia Ewa Grzybowska
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 675-26-41 

Wiceprezes - sędzia Sławomir Matusiak
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 405, IV piętro
tel./fax (043) 675-26-41

Prezes Sądu Rejonowego w Łasku kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kierownika finansowego Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 38, poz. 249); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.)].

Prezes Sądu Rejonowego w Łasku sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Łasku.

Prezesa zastępuje wiceprezes zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Łasku podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Łasku zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku w czasie jego nieobecności zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku.

Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Łasku


Kierownik Finansowy - Halina Gawron
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 12, parter
tel./fax (043) 675-26-41
e-mail: finanse@lask.sr.gov.pl


Zakres działania Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Łasku wynikaja z:


Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2 lipca 2002r.)

Zakres obowiązków Kierownika Finansowego:
• wykonywanie funkcji dysponenta 3-go stopnia dla budżetu Sądu Rejonowego w Łasku,
• przygotowywanie projektów planów finansowych oraz planów finansowych Sądu Rejonowego w Łasku,
• przedkładanie przygotowanych projektów planów finansowych oraz planów finansowych Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Sieradzu,
• wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego w Łasku,
• dysponowanie rachunkami bieżącymi Sądu Rejonowego w Łasku,
• podejmowanie działań na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu Rejonowego w Łasku,
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Sądu Rejonowego w Łasku oraz nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i dyscypliną finansów publicznych,
• wnioskowanie do Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu o zmiany w projektach planów finansowych i w planach finansowych,
• dokonywanie okresowych analiz w zakresie realizacji zadań finansowo - rzeczowych,
• koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do zapewnienia terminowego i sukcesywnego realizowania zadań sądu,
• Organizacja i nadzór nad realizacją zamówień publicznych.

Prezes - sędzia Ewa Grzybowska
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 14, parter
tel./fax (043) 675-26-41 

Wiceprezes - sędzia Sławomir Matusiak
Dane kontaktowe:
98-100 Łask, ul. Kolejowa 12
pok. nr 405, IV piętro
tel./fax (043) 675-26-41

Prezes Sądu Rejonowego w Łasku kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kierownika finansowego Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 38, poz. 249); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.)].

Prezes Sądu Rejonowego w Łasku sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Łasku.

Prezesa zastępuje wiceprezes zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Łasku podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Łasku zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku w czasie jego nieobecności zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku.

Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Łasku


Kierownik Finansowy - Halina Gawron
Dane kontaktowe:
ul. Kolejowa 12
98-100 Łask
pok. 12, parter
tel. (043) 675-26-41
fax (043) 675-26-41
e-mail: finanse@lask.sr.gov.pl


Zakres działania Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Łasku wynikaja z:


Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2 lipca 2002r.)

Zakres obowiązków Kierownika Finansowego:
• wykonywanie funkcji dysponenta 3-go stopnia dla budżetu Sądu Rejonowego w Łasku,
• przygotowywanie projektów planów finansowych oraz planów finansowych Sądu Rejonowego w Łasku,
• przedkładanie przygotowanych projektów planów finansowych oraz planów finansowych Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Sieradzu,
• wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego w Łasku,
• dysponowanie rachunkami bieżącymi Sądu Rejonowego w Łasku,
• podejmowanie działań na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu Rejonowego w Łasku,
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Sądu Rejonowego w Łasku oraz nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i dyscypliną finansów publicznych,
• wnioskowanie do Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu o zmiany w projektach planów finansowych i w planach finansowych,
• dokonywanie okresowych analiz w zakresie realizacji zadań finansowo - rzeczowych,
• koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do zapewnienia terminowego i sukcesywnego realizowania zadań sądu,
• Organizacja i nadzór nad realizacją zamówień publicznych.

Prezes - sędzia Ewa Grzybowska

Wiceprezes - sędzia Sławomir Matusiak
Dane kontaktowe:
ul. Kolejowa 12
98-100 Łask
pok. 13, parter
tel. (043) 675-26-41
fax (043) 675-26-41
e-mail: administracja@lask.sr.gov.pl

Prezes Sądu Rejonowego w Łasku kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kierownika finansowego Sądu oraz pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz w odrębnych przepisach [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 38, poz. 249); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 ze zm.)].

Prezes Sądu Rejonowego w Łasku sprawuje nadzór administracyjny (z wyłączeniem nadzoru judykacyjnego wykonywanego w ramach kontroli orzeczeń przez Sąd wyższej instancji) nad działalnością Sądu polegający na czuwaniu nad należytym tokiem urzędowania w Sądzie i zmierzający do podniesienia poziomu funkcjonowania Sądu, obejmujący między innymi zagadnienia związane z zapewnieniem sprawnego rozpoznawania spraw i prawidłowego wykonywania orzeczeń sądowych. Nadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Łasku.

Prezesa zastępuje wiceprezes zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia. W zakresie administracji sądowej Prezes Sądu Rejonowego w Łasku podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Łasku zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku w czasie jego nieobecności zgodnie z art. 22 § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku.

Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Łasku


Kierownik Finansowy - Halina Gawron
Dane kontaktowe:
ul. Kolejowa 12
98-100 Łask
pok. 12, parter
tel. (043) 675-26-41
fax (043) 675-26-41
e-mail: finanse@lask.sr.gov.pl


Zakres działania Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Łasku wynikaja z:


Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2 lipca 2002r.)

Zakres obowiązków Kierownika Finansowego:
• wykonywanie funkcji dysponenta 3-go stopnia dla budżetu Sądu Rejonowego w Łasku,
• przygotowywanie projektów planów finansowych oraz planów finansowych Sądu Rejonowego w Łasku,
• przedkładanie przygotowanych projektów planów finansowych oraz planów finansowych Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Sieradzu,
• wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego w Łasku,
• dysponowanie rachunkami bieżącymi Sądu Rejonowego w Łasku,
• podejmowanie działań na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu Rejonowego w Łasku,
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Sądu Rejonowego w Łasku oraz nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i dyscypliną finansów publicznych,
• wnioskowanie do Dyrektora Sądu Okręgowego w Sieradzu o zmiany w projektach planów finansowych i w planach finansowych,
• dokonywanie okresowych analiz w zakresie realizacji zadań finansowo - rzeczowych,
• koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do zapewnienia terminowego i sukcesywnego realizowania zadań sądu,
• Organizacja i nadzór nad realizacją zamówień publicznych.


SSR
telefon: (0-43) 826-67-05

WICE
SSR Paweł CHLEBICZ
telefon: (0-43) 826-67-06

KIEROWNIK FINANSOWY
Teresa ADAMCZYK
telefon: (0-43) 826-67-07
e-mail: 
kierownik.finansowy@sieradz.sr.gov.pl

 

Prezesem Sądu Rejonowego w Sieradzu jest 

 

SSR
telefon: (0-43) 826-67-05

 

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu