Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047140 razy |

BIP

Wersje Archiwalne Artykułu: Likwidacja kasy w Sądzie Rejonowym w Łasku

Na podstawie zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Łasku z dnia 31 sierpnia 2015r. Nr 33/2015 z dniem 01 września zostanie zlikwidowana Kasa Sądu Rejonowego w Łasku.

 

Numery rachunków bankowych dla Sądu Rejonowego w Łasku,  na które odpowiednio należy dokonywać wpłat:

 

  1. Z tytułu opłat sądowych w sprawach cywilnych i karnych (dochody budżetowe) np. opłaty cywilne, opłaty karne, grzywny, koszty sądowe
24 1010 1371 0028 8622 3100 0000 NBP O/O w Łodzi
 
  1. Z tytułu zaliczek na koszty postępowania sądowego np. zaliczki na biegłego, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie itp.
61 1010 1371 0028 8613 9800 0000 NBP O/O w Łodzi
 
  1. Rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Łódź, na które należy wpłacać sumy depozytowe złożone w postępowaniu cywilnym, karnym, karno-skarbowym, np. kwoty poręczeń, zabezpieczeń majątkowych itp.
PLN 79 1130 1017 0021 1001 4590 0004
EUR 36 1130 1017 0021 1001 4590 0002

 

 

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Łasku

/-/

Halina Gawron

 

[PDF] Skan ogłoszenia 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu