Podziały czynności sędziów

Indywidualny podział czynności sędziów Sądu Rejonowego w Łasku w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

SSR Arleta Puzder

 

SSR Beata Młynarczyk

 

SSR Edyta Rudnik

 

SSR Elżbieta Kwaśniak

 

SSR Ewa Grzybowska

 

   

SSR Joanna Pycio-Pustelnik

 

SSR Krzysztof Ćwiek

 

SSR Magdalena Szataniak

 

SSR Małgorzata Kaczmarek

 

SSR Michał Hendzlik

 

SSR Monika Kolasa

 

SSR Aleksandra Łuczyńska

 

SSR Justyna Sieruga   

 

Referendarz Robert Orłowski

 

Referendarz Anna Radomska

 

Referendarz Tomasz Kasprzak