Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043408 razy |

BIP

Baza podmiotów udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie

Bazy danych zawierające ewidencję istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego.

  

[PDF] [XLS] Dane teleadresowe instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego (2017 rok)

 

[PDF] Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2017 roku 

 

[PDF] [XLS] Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego w 2017 roku 

 

[PDF] [XLS] Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego w 2017 roku 

 

 

 

[PDF] Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2015 roku.

 

[XLS] Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 01.09.2015 roku)

 

[PDF] [DOCX] Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe realizujące ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie. (woj. łódzkie)

 

[PDF] Wykaz placówek świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w powiecie łaskim

 

[PDF] Infolinia - 801-120-002 - Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu