Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043479 razy |

BIP

Biegli sądowi

Listy biegłych sądowych są udostępniane dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te są udostępniane stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

 

[PDF] Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu wg stanu na dzień 22 stycznia 2018 r.

 

[PDF] Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie Rejonowym w Łasku

 

Aktualna lista biegłych sądowych dostępna jest również na stronie Sądu Okręgowego w Sieradzu

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu