Niedziela, 27 maja 2018 | data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 | serwis wyświetlono 2963262 razy |

BIP

Biegli sądowi

Listy biegłych sądowych są udostępniane dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te są udostępniane stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

 

[PDF] Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Rejonowym w Łasku

 

[PDF] Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie Rejonowym w Łasku

 

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu