Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043418 razy |

BIP

Edukacja prawna


    W celu propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży w okręgu sieradzkim, Sąd Rejonowy w Łasku uprzejmie informuje o możliwości zorganizowania jednej z następujących form edukacji prawnej dla uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Łasku:

 

1. przeprowadzenie lekcji w szkołach przez sędziów w zakresie uzgodnionym ze szkołami,

2. przeprowadzanie spotkań informacyjnych w sprawie mediacji rówieśniczej,

3. przeprowadzenie symulacji rozpraw z udziałem uczniów w szkole lub w sądzie, których celem jest zwrócenie uwagi na aktualny problem w szkole (np. naruszanie godności osobistej uczniów przez rówieśników),

4. wizyty w sądzie i przeprowadzanie pogadanek informujących o roli sądów oraz prawach i obowiązkach obywatela w sądzie lub udział w rozprawie.

 

    Wszelkich informacji dotyczących realizacji powyższych propozycji udziela Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Łasku Pani Dorota Dzięciołowska, tel. kontaktowy 436768549, e-mail: administracja@lask.sr.gov.pl.


    Dyrektorzy wszystkich Szkół Podstawowych zainteresowanych realizacją jednej z wyżej wymienionych form edukacji prawnej winni złożyć do Prezesa SR w Łasku pisemny wniosek, w którym określą wybrany rodzaj formy edukacji prawnej, liczbę i wiek uczniów, preferowany termin realizacji oraz wskazać dane osób do kontaktu z ramienia szkoły. Wnioski należy przesłać na adres:

 

Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Łasku
ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask
bądź adres e-mail:

 

 

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu