Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043487 razy |

BIP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) od 1 maja 2008 r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Łasku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem:

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego niezbędne jest posiadanie:

 

- konta użytkownika na platformie ePUAP (konto bezpłatne)

- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

 

Formularz ogólny dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu "Katalog usług". Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766). Akceptowanymi przez Sąd Okręgowy w Sieradzu formatami elektronicznymi są: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .zip, oraz .rar. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Przed wysłaniem wszystkie dokumenty muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, który można uzyskać w jednym z trzech centrów certyfikacji:

 

PCC CERTUM - Unizeto Technologies

SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa

PCCE Sigillum - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

 

Pełna funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej zostanie udostępniona z chwilą opracowania formularzy przez Ministerstwo Sprawiedliwość, których wzory znajdują się na stronie Ministerstwa.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu