Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043476 razy |

BIP

Konta bankowe

  • rachunek nr 24 1010 1371 0028 8622 3100 0000 w NBP O/O w Łodzi, na który należy wpłacać dochody budżetowe takie jak: opłaty cywilne, opłaty karne, grzywny, koszty sądowe, itd.

  • rachunek nr 61 1010 1371 0028 8613 9800 0000 w NBP O/O w Łodzi, na który należy wpłacać zaliczki na koszty postępowania sądowego (np. zaliczki na biegłego, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie itp.)

  • rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Łódź, na które należy wpłacać  sumy depozytowe złożone w postępowaniu cywilnym, karnym, karno-skarbowym (np. kwoty poręczeń, zabezpieczeń majątkowych itp.)

PLN 79 1130 1017 0021 1001 4590 0004

EUR 36 1130 1017 0021 1001 4590 0002 

 

  

UWAGA !!!

Treść (tytułem) przelewu (przekazu) należy rozpocząć od wskazania sygnatury akt lub nazwy wydziału (w przypadku braku sygnatury) do którego kierowana jest opłata.
Umożliwi to terminowe zaksięgowanie wpłaty i przekazanie do wydziału, w którym znajduje się, bądź do którego ma trafić wniosek.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu