Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047198 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I C 574/17

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono w osobie Grażyny Pietrzak adres: SR w Łasku ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny Pana Sławomira Izydorczyka ostatnio zamieszkałego - adres nieznany

w sprawie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawa o zapłatę

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla doręczeń dla uczestnika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

Sygn. akt I C 574/17

 

Pozew/wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowaniej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu