Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047149 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I C 771/17

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Łasku - starszego sekretarza sądowego - Anny Rakowskiej

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny

Pani Izabeli Jasiówka, ostatnio zamieszkałej ul. Główna 35, 98-113 Buczek

w sprawie z powództwa Emmerson Realty S.A. z/s w Warszawie o zapłatę

 

 

Sygn. akt I C 771/17

 

Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu