Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047182 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I C 900/16

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono w osobie Grażyny Pietrzak adres: SR w Łasku ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask

  

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny Pani Agnieszki Łyp ostatnio zamieszkałej - adres nieznany

 

w sprawie z wniosku Miasta Stołecznego Warszawa o zapłatę w przedmiocie ustanowienia kuratora dla doręczeń dla uczestnika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

 

Sygn. akt I C 900/16

 

Pozew/wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu