Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043363 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Co 223/18

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono w osobie kuratora adw. Sebastiana Sztorc, ul. Polna 1 lok. 51
98-100 Łask
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym
uczestnika Przemysława Perka - zamieszkałego ostatnio w miejscowości Józefów Widawski 28 98-170 Widawa
w sprawie z wniosku Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego
Pa-Co-Bank w Pabianicach, SGB Bank S.A.
z udziałem dłużnika Przemysława Perka
w przedmiocie wniosku wierzyciela o ustanowienie kuratora dla dłużnika


Sygn. akt I Co 223/18

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu