Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043405 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Co 838/17

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono w osobie kuratora - adwokata Piotra Nowakowskiego z Kancelarii Adwokackiej w Łasku przy ulicy Żeromskiego 8/4

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym

nieznanej z miejsca zamieszkania dłużniczki Tamary Bednarek, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Wrząsawa 9, gmina Wodzierady

w sprawie z wniosku wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z/s w Warszawie - o ustanowienie kuratora.

 

Sygn. akt I Co 838/17

 

Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania. 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu