Niedziela, 27 maja 2018 | data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 | serwis wyświetlono 2963298 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Co 975/17

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono w osobie kuratora - Jarosława Szymczykiewicza z Kancelarii Adwokacjiej w Łasku przy ul. Kościuszki 22

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym

nieznanej z miejsca zamieszkania dłużniczki Barbary Piguła, ostatnio zamieszkałej w Łodzi przy Al. Kardynała Wyszyńskiego 56 m. 56

w sprawie z wniosku wierzyciela Idea Bank Spólki Akcyjnej w Warszawie - o ustanowienie kuratora.

 

Sygn. akt I Co 975/17

 

Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu