Wtorek, 24 kwietnia 2018 | data aktualizacji serwisu: 24.04.2018 | serwis wyświetlono 2895354 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1049/15

Sąd wzywa osoby uprawnione do odbioru depozytu sądowego w kwocie 19 groszy złożonego tytułem spłaty hipoteki ustanowionej w księdze wieczystej SR1L/00009621/0 na rzecz Karola Andrzeja Kroeninga w terminie 3 lat od doręczenia wezwania - Sąd poucza, że nieodebranie depozytu w terminie spowoduje jego likwidację - przejście na rzecz Skarbu Państwa.
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu