Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047185 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1157/16

W Sądzie Rejonowym w Łasku w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 1157/16 Katarzyna Pastwa złożyła wykaz inwentarza  po spadkodawcy Jerzym Napiórkowskim / Pesel 40032901476/ zmarłym w dniu 30 maja 2016 r. ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Kwiatkowice – Kolonia 1, 98-105 Wodzierady.  
Sąd informuje, iż  złożony wykaz inwentarza znajduje się  w I Wydziale Cywilnym  Sądu Rejonowego w Łasku  i zapoznać się z nim może każda osoba , która uzasadni taką potrzebę. Ponadto Sąd informuje, iż każdy kto uprawdopodobni , że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o spis inwentarza. 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu