Niedziela, 27 maja 2018 | data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 | serwis wyświetlono 2963273 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1253/16

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie o sygn. akt. I Ns 1253/16 postępowanie z wniosku Krzysztofa Brożyńskiego, o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 195/10 o pow. 0,3270 ha powstałej z podziału działki nr 195 i działkę gruntu nr 215/14 o pow. 1,3321 ha powstałej z podziału działki nr 215, położonej w miejscowości Siedlce gmina Sędziejowice.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostaną wykazane ku temu przesłanki. 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu