Poniedziałek, 20 listopada 2017 | data aktualizacji serwisu: 17.11.2017 | serwis wyświetlono 2573336 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 210/17

 

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie o sygn. akt. I Ns 210/17 postępowanie z wniosku Pawła Sicińskiego, o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 35 i nr 78 położonej w miejscowości Korczyska gmina Sędziejowice.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostaną wykazane ku temu przesłanki.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu