Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043414 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 256/17

Postanowieniem z dnia 19.06.2017 r. wydanym w sprawie I Ns 256/17 Sąd Rejonowy w Łasku postanowił sporządzić spis inwentarza spadku po Ewie Katarzynie Żywiczka z domu Jaszczyńskiej córce Henryka i Alicji, urodzonej 8.01.1971 r., PESEL 71010811841, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Chechło Drugie ul. Zielona 1, Dobroń co do której stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło postanowieniem Sądu Rejonowego w Łasku z dnia 09 sierpnia 2016 roku sygnatura akt I Ns 1330/15.

 

Ponadto Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 par. 1 k.p.c. / na wniosek tego kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku  lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarz./ mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu