Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047200 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 26/16

Sąd Rejonowy w Łasku I Wydział Cywilny dokonuje ogłoszenia w sprawie o sygn. akt I Ns 26/16 o złożeniu wykazu inwentarza spadkodawcy Jerzego Bukowicza, nr PESEL 68030204391, zmarłego 11 listopada 2008 roku, ostatnio przed śmiercią zamieszkałego w Lutomiersku ul. 3-go Maja 29, pouczając, że ze złożonym wykazem inwentarza, przechowywanym w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łasku może zapozać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby które uprawdopodobnią, iż są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu