Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047214 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 287/17

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie o sygn. akt. I Ns 287/17 postępowanie z wniosku Gminy Poddębice o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiących działki gruntu nr 177 o pow. 0,4503 ha i 178 o pow. 1,7065 ha położonych w obrębie Karnice gmina Poddębice oraz nieruchomości stanowiących działki gruntu nr 143 o pow. 0,9700 ha, nr 144 o pow. 1,0669 ha i nr 147 o pow. 0,6000 ha położonych w obrębie Wilczków gmina Poddębice.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostaną wykazane ku temu przesłanki.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu