Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043404 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 398/17

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny złożono wykaz inwentarza spadkodawcy Gabriela Chrzanowskiego nr PESEL 68032411591, zmarłego w dniu 4 marca 2014 r. w Łasku, ostatnio przed śmiercią zamieszkałego w Lutomiersku ul. Bracka 7.

 

Pouczenie:

Ze złożonym wykazem inwentarza, przechowywanym w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łasku może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, osoby które uprawdopodobnią, iż są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu