Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043389 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 434/17

W Sądzie Rejonowym w Łasku w I. Wydziale Cywilnym w sprawie I. Ns. 434/16 wnioskodawczyni Małgorzata Kukieła Milena złożyła wykaz inwentarza po spadkodawczyni Joannie Osinka , Pesel 39071109606, zmarłej w dniu 22.09.2016 r. , ostatnio zamieszkałej w Łasku przy ul. Brackiej 7.
Sąd informuje, iż złożony wykaz inwentarza znajduje się w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łasku i zapoznać się z nim może każda osoba , która uzasadni taką potrzebę. Ponadto Sąd informuje, iż każdy kto uprawdopodobni , że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o spis inwentarza.
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu