Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047215 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 437/16

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 437/16 postępowanie z wniosku Pawła Ratajczyka o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału w: 1/2 przysługującego Ryszardowi Wróbel, 2/256 przysługującego Krzysztofowi Pujan, 2/256 przysługującego Grażynie Sobczak (pop. Pujan) i 8/256 przysługującego spadkobiercom zmarłego 5 października 1990 r. Józefa Jaskółkowskiego we własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr 177 o pow. 0,0175 ha położonej w Łasku przy ul. Słowackiego nr 15, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1L/00001220/3.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zmiaeszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem w/w nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostaną wykazane ku temu przesłanki. 

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu