Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043373 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 499/17

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie o sygn. akt. I Ns 499/17 postępowanie z wniosku Joanny Pająk, o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 520, 30, 476, 564, 629, 475, 519, 563, 628 położonej w Woli Buczkowskiej gmina Buczek
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostaną wykazane ku temu przesłanki.
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu