Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043409 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 548/17

W sprawie o sygn. akt I Ns 548/17 złożono wykaz inwentarza po spadkodawcy Zbigniewie Dondziło, nr PESEL 43052600330, zmarłym w dniu 19 stycznia 2017 r. w Łasku, ostatnio przed śmiercią zamieszkałym w Łasku ul. Pułaskiego 1/33.

 

Ponadto Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza, przechowywanym w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łasku może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby które uprawdopodobnią, iż są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą , albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu