Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043412 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 556/17

W Sądzie Rejonowym w Łasku w I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 556/17 wnioskodawca Paweł Rybczyński złożył wykaz majątku po spadkodawcy Ludwiku Rybczyńskim / PSESL 33061502413 / zmarłym w dniu 29 lipca 2017 r., ostatnio zamieszkałym w Łasku, ul. 1 Maja 1/17.

 

Sąd informuje, iż złożony wykaz znajduje się w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łasku i zapoznać może się z nim każda osoba, która taką potrzebę uzasadni. Ponadto każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu