Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043367 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 614/17

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 614/17 postępowanie z wniosku Sabiny Warawąsowskiej, o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 204 położonej w Poddębicach.

 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wskazali swoje prawa względem w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostaną wskazane ku temu przesłanki

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu