Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043481 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 71/18

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 71/18 postępowanie z wniosku Stanisława i Marzanny Janeczek o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej część działki gruntu nr 616 położonej w Brzezinach gmina Uniejów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wskazali swoje prawa względem w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostaną wskazane ku temu przesłanki

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu