Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043477 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 771/17

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie o sygn. akt. I Ns 771/17 postępowanie z wniosku Sylwestra Czołczyńskiego, o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 266 położonej w Kazimierzu gmina Lutomiersk.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa względem w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostaną wykazane ku temu przesłanki.
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu