Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043397 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 83/17 - ustanowienie kuratora

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono w osobie Katarzyny Furmańskiej adres: SR w Łasku ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydział Cywilny

Pani Danuty Sujeckiej ostatnio zamieszkałej - adres nieznany

w sprawie z wniosku Katarzyny Grabińskiej o stwierdzenie nabycia spadku

 

w przedmiocie ustanowienia kuratora dla doręczeń dla uczestnika, którego miejsce pobytu nie jest znane.

Sygn. akt I Ns 83/17

Pozew/wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczone będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowaniej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu