Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043478 razy |

BIP

Ogłoszenie w sprawie I Ns 831/17

 

W Sądzie Rejonowym w Łasku I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie o sygn.. akt I Ns 831/17 postępowanie z wniosku Haliny Czarczyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 235, 236 o łącznej pow. 1,71ha, położonej we wsi Ruda, gmina Widawa, dla której brak jest założonej księgi wieczystej.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wskazali swoje prawa względem w/w nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostaną wskazane ku temu przesłanki

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu