Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047204 razy |

BIP

Przedmiot działalności

Do zakresu właściwości funkcyjnej Sądu Rejonowego należy rozpoznawanie w I instancji spraw:

 • z zakresu prawa cywilnego - przez I, Wydział Cywilny oraz VII i VIII Wydział Grodzki
 • z zakresu prawa karnego - przez II Wydział Karny oraz VII i VIII Wydział Grodzki
 • z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich - przez III Wydział Rodzinny iNieletnich
 • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • z zakresu prawa wieczysto -księgowego - przez V i VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy w Łasku organizacyjnie działa w oparciu o:

 • ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U z 2001 r. Nr 28, poz. 319);
 • ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249);
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. - w sprawie organizacji izakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. M.S. Nr 5, poz. 22 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. Nr 187 poz. 1564 zezm.);
 • ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104).
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu