Czwartek, 19 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3047173 razy |

BIP

Status prawny

Sąd Rejonowy w Łasku jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Działa na podstawie przepisów:

  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070);
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 ).
wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu