Wtorek, 17 lipca 2018 | data aktualizacji serwisu: 25.06.2018 | serwis wyświetlono 3043437 razy |

BIP

Wydziały

 

• I Wydział Cywilny - Łask ul. Kolejowa 12

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Anna Świstek

telefon: 43 676-85-27

fax: 43 656-89-83

 

Wydawanie orzeczeń:

43 676-85-26

 

Należności sądowe:

43 676-85-25

 

Pozostałe:

43 676-85-24

 

SSR Michał Hendzlik - Przewodniczący I Wydziału Cywilnego 

SSR Krzysztof Ćwiek

SSR Elżbieta Kwaśniak

SSR Monika Kolasa

SSR Justyna Sieruga

 

 

• II Wydział Karny - Łask ul. Kolejowa 12

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Anna Bulzacka

telefon: 43 676-85-36

fax: 43 656-89-84

 

SSR Joanna Pycio-Pustelnik

SSR Edyta Rudnik - Przewodnicząca II Wydziału Karnego

SSR Arleta Puzder - Zastępca Przewodniczącej II Wydziału Karnego 

SSR Justyna Sieruga

 

 

• III Wydział Rodzinny i Nieletnich - Łask ul. Kolejowa 12

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Marianna Latuszkiewicz

telefon: 43 676-85-56

fax: 43 656-89-85

 

SSR Ewa Grzybowska - Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

SSR Magdalena Szataniak 

 

  

 

• IV Wydział Pracy

 

- zniesiony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 

Od 1 kwietnia 2011 roku sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Łasku są rozpatrywane w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19.

  

 

 

• V Wydział Ksiąg Wieczystych w Łasku - Łask ul. Przemysłowa 5

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Dorota Uznańska

 

telefon: 43 675-26-43

fax:  43 656-89-90

 

SSR Magdalena Szataniak - Przewodnicząca V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Referendarz: Robert Orłowski, Tomasz Kasprzak  

 

 

 

• VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach - Poddębice ul. Północna 5

 

 KIEROWNIK SEKRETARIATU

Monika Terlecka

telefon: 43 678-75-61

fax: 43 656-89-87 

 

dodatkowe numery:

43 678 75 68,

43 678 75 67,

43 678 75 65,

43 678 75 63,

 

SSR Magdalena Szataniak - Przewodnicząca VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych

Referendarz: Anna Radomska   

 

 

• VII Zamiejscowy Wydział Karny w Poddębicach - Poddębice ul. Północna 5

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Beata Ożadowicz

telefon: 43 678-75-50

fax 43 656-89-88

 

SSR Beata Młynarczyk - Przewodnicząca VII Zamiejscowego Wydziału Karnego

SSR Aleksandra Łuczyńska

SSR Małgorzata Kaczmarek 

 

 

 

• Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej


   fax: 43 656-89-89

wokanda | mapa strony | polityka prywatności | kontakt z administratorem serwisu